Zajęcia dodatkowe

Rok szkolny 2018/19

zajęcia bezpłatne:

  • Język angielski
  • Rytmika
  • Religia /na życzenie rodziców/
  • Opieka psychologa i logopedy

zajęcia płatne:

  • Taniec

Dodatkowo istnieje możliwość zorganizowania we współpracy z firmami zewnętrznymi w godzinach popołudniowych tj. od godz. 14.00 innych zajęć dodatkowych np.: balet, judo, warsztaty Lego i inne . O wprowadzeniu zajęć w przedszkolu zdecyduje Państwa zainteresowanie i deklaracja

Fundacja Edukacja dla Przyszłości – informacja dla rodzica – pobierz